سخنرانی ها

آرشیو
سخنرانی تصویری دجال آخرالزمان با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور

سخنرانی تصویری دجال آخرالزمان با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور

سخنرانی تصویری دجال آخرالزمان با سخنرانی سخنرانی تصویری دجال آخرالزمان با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور +...

کلیپ بخدا بد حجاب ها کافر نیستند با سخنرانی علی اکبر رائفی پور

کلیپ بخدا بد حجاب ها کافر نیستند با سخنرانی علی اکبر رائفی پور

کلیپ بخدا بد حجاب ها کافر نیستند با سخنرانی علی اکبر رائفی پور کلیپ بخدا بد حجاب ها کافر نیستند با سخنرانی...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت دهم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت دهم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت دهم سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت نهم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت نهم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت نهم سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا...

کلیپ حق الناس با سخنرانی علی اکبر  استاد رائفی پور

کلیپ حق الناس با سخنرانی علی اکبر استاد رائفی پور

کلیپ حق الناس با سخنرانی علی اکبر استاد رائفی پور کلیپ حق الناس با سخنرانی علی اکبر استاد رائفی پور پخش از...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع چگونه گناه نکنیم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع چگونه گناه نکنیم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع چگونه گناه نکنیم سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع چگونه...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت هشتم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت هشتم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت هشتم سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام امام...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت هفتم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت هفتم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت هفتم سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام امام...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع آغاز امامت امام زمان (ع)

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع آغاز امامت امام زمان (ع)

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع آغاز امامت امام زمان (ع) سخنرانی  صوتی  استاد علی اکبر رائفی پور...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت ششم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت ششم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت ششم  دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت پنجم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت پنجم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت پنجم  دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت چهارم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت چهارم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت چهارم سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت سوم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت سوم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت سوم سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام...

دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت دوم

دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت دوم

دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت دوم Lecture by Professor Ali Akbar Raefipour from Rebellion to...