دکلمه صوتی فاطمه که چیزی نمیخواست از مردم از صابر خراسانی

اندازه فونت :
2019/10/05

دکلمه صوتی فاطمه که چیزی نمیخواست از مردم از صابر خراسانی

دکلمه صوتی فاطمه که چیزی نمیخواست از مردم از صابر خراسانی

دکلمه صوتی فاطمه که چیزی نمیخواست از مردم از صابر خراسانی

******************
فاطمه که چیزی نمیخواست از مردم
گفت من آمدم برای یاری علی
علی فقط غم مرا به سینه داشت
علی مرا فقط در این مدینه داشت
همان کسی که از غدیر کینه داشت

 

دانلود آهنگ با کیفیت ۳۲۰

دانلود آهنگ با کیفیت ۱۲۸


0

سوال خود را مطرح کنید :