سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت سوم

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۷/۱۰

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت سوم

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت سوم با کیفیت های مختلف

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت سوم  

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت سوم با کیفیت های مختلف

دانلود ویدیو با کیفیت ۴۸۰p

دانلود ویدیو با کیفیت ۳۶۰p

دانلود ویدیو با کیفیت ۲۴۰p

دانلود ویدیو با کیفیت ۱۴۴p

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام قسمت هشتم
دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از قیام تا انتقام

سوال خود را مطرح کنید :