نقش زنان در حکومت امام زمان علیه السلام

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۷/۱۶

نقش زنان در حکومت امام زمان علیه السلام

نقش زنان در حکومت امام زمان علیه السلام

نقش زنان در حکومت امام زمان علیه السلام

 

حال سزاوار است بدانیم زنان در حکومت قائم آل محمد علیه السلام چه می کنند، چه کسانی هستند، چند نفرند، از کجا می آیند وچه مسؤولیتی بر عهده دارند. بر اساس برخی از روایات، حضور ونقش این زنان از نظر زمان وموقعیت، چهار گونه است:


الف: حضور پنجاه زن در بین یاران امام


اولین گروه از زنانی که به محضر امام زمان می شتابند آنهایند که در آن ایام می زیسته اند وهمانند دیگر یاران امام علیه السلام به هنگام ظهور در حرم امن الهی به خدمت امام علیه السلام می رسند. در این باره دو روایت وجود دارد:
روایت اول: امّ سلمه ضمن حدیثی درباره علایم ظهور، از پیامبر روایت کرده است که فرمود: «یعوذ عائذ من الحرم فیجتمع الناس الیه کالطیر الوارده المتفرقه حتی یجتمع الیه ثلاث مأة واربعة عشر رجلاً فیه نسوة فیظهر علی کل جبار وابن جبار…»(۹).
یعنی: در آن هنگام پناهنده ای به حرم امن الهی پناه می آورد ومردم همانند کبوترانی که از چهار سمت به یک سو هجوم می برند به سوی او جمع می شوند تا اینکه در نزد آن حضرت سیصد وچهارده نفر گرد آمده که برخی از آنان زن می باشند که بر هر جبار وجبار زاده ای پیروز می شود(۱۰).
روایت دوم: جابربن یزید جعفی، ضمن حدیث مفصلی از امام باقر علیه السلام در بیان برخی نشانه های ظهور نقل کرده که: «ویجیء والله ثلاث مأة وبضعة عشر رجلاً فیهم خمسون امراة یجتمعون بمکة علی غیر میعاد قزعاً کقزع الحزیف یتبع بعضهم وهی الایة التی قال الله اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعاً ان الله علی کل شیء قدیر…»(۱۱).
به خدا سوگند، سیصد وسیزده نفر می آیند که پنجاه نفر از این عده زن هستند که بدون هیچ قرار قبلی در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد. این است معنای آیه شریفه: هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می کند. زیرا او بر هر کاری توانا است.


پنجاه زن از سیصد وسیزده نفر!


نکته شگفت در این دو روایت این است که می فرماید: سیصد وسیزده مرد گرد آیند که پنجاه نفر ایشان زن هستند!
دوم آنکه: در روایتی که نام یاران برشمرده شده است نام هیچ زنی وجود ندارد(۱۲).
در پاسخ این شبهه می توان گفت: این چند نفر در زمره همان سیصد وسیزده نفر هستند. زیرا اولاً امام علیه السلام می فرماید: «فیهم». یعنی در این عده پنجاه زن می باشد.
دوم: شاید تعبیر مردان بدین سبب باشد که بیشتر این افراد مرد هستند واین کلمه از باب فزونی عدد مردان، چنین ذکر شده است.
سوم: اگر مقصود همراهی خارج از این عده بود امام می فرمود: «معهم»، نه اینکه بفرماید «فیهم». زیرا این سیصد وسیزده نفر مانند عدد اصحاب بدر برشمرده شده اند وهمه یاران وفرماندهان عالی رتبه واز نظر مقام وقدرت در حد بسیار بالایی هستند که برخی با ابر جا به جا می شوند واینها بدون شک با بقیه مردم آن زمان فرق بسیار دارند. بنا بر این اگر بگوییم آنها جزو همان سیصد وسیزده نفر هستند رتبه وموقعیت ویژه قائل شده واگر در زمره یاران دیگر حضرت هستند از امتیاز کمتری برخوردارند.

سوال خود را مطرح کنید :