هدف امام زمان از قیام و ظهور چیست؟

هدف امام زمان از قیام و ظهور چیست؟

‏امام زمان(ع) در هنگام ظهور سیاست‏هاى مهم را ارائه مى‏دهد که جهت رعایت اختصار به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود:

یکى از استراتژى‏هاى مهم امام(ع) تشکیل حکومت جهانى این است که در آن سعادت دنیاو آخرت بشر تأمین مى‏شود. مورخان و سیره نگاران باور دارند که بعد از فراگیرى ستم حکومت‏هاى حاکم بر جهان، مردم آماده پذیرش حکومت عدالت گرا مى‏شوند، گر چه برخى با تشکیل حکومت امام زمان(ع) مخالفت مى‏کنند؛ ولى اکثر مردم آماده حکومت امام(ع) مى‏شوند.

براى تشکیل حکومت جهانى و قانونى، نیاز به پایگاه مردمى است، از این رو امام زمان(ع) از مردم بیعت مى‏گیرند:
«مهدى(ع) سپاهیان خود را جهت گرفتن بیعت به اطراف جهان خواهد فرستاد. مردمان ظالم و ستمگر از بین خواهند رفت و اهل شهرها از براى مهدى تسلیم خواهند شد».(1)
البته برخى مردم با حکومت جهانى امام زمان(ع) مخالفت کرده و بیعت نمى‏کنند، ولى امام با قاطعیت با آنان برخورد مى‏کند.

در برخى از روایات تصریح شده است که امام(ع) در هنگام ظهور با دجال مى‏جنگند. در این که دجال چیست و حضرت چگونه با او جنگ مى‏کند ،اختلاف نظر وجود دارد؛ ولى یکى از سیاست‏هاى امام زمان(ع) مبارزه با دجال است. در کتاب الفتن از زُهرى آمده است: «اذا التقى السفیانى و المهدى(ع) القتال یومئذ یسمعون من السماء صوتا ألا إنّ اولیاء اللَّه من اصحاب فلان یعنى المهدى(ع)».(2)

واقعیت آن است که مسلمانان از معارف بلند قرآن فاصله گرفته‏اند که در قرآن از آن به عنوان مهجوریت قرآن یاد شده است.(3) یکى از برنامه‏هاى امام زمان(ع) در هنگام ظهور، آموزش قرآن است، تا هم قرآن از مهجوریت رهایى یافته و هم مردم با معارف بلند آن آشنا شوند. امام باقر (ع) فرمود:
«هرگاه قائم آل محمد(ص) قیام کند، خیمه‏هایى نصب مى‏کند براى کسانى که قرآن را همان طور که نازل شده، به مردم تعلیم دهند».(4)

یکى از برنامه‏هاى مهم امام زمان(ع) مبارزه با خرافات و بدعت‏ها است. این سیاست از آن جا نشأت مى‏گیرد که قبل از ظهور امام(ع) دینى جدید تلقى مى‏شود؛ از این رو برخى تصور مى‏کنند امام دین جدید آورده است. امام باقر(ع) فرمود: «آن چه از آثار بدعت و گمراهى قبل از وى بوده است، منهدم مى‏کند چنان که پیغمبر(ص) اساس جاهلیت را منهدم کرد. آن گاه از نو اسلام را از سر مى‏گیرد».(5)

یکى از برنامه‏هاى مهم امام (ع) اجراى قوانین اسلام و حاکمیت دین بر جهان است. در قرآن تصریح شده است: «لیظهره على الدین کلّه و لو کره المشرکون».(6)
مفسران و پژوهشگران قرآنى این آیه را در خصوص حاکمیت اسلام در زمان ظهور امامزمان(ع) دانسته‏اند، زیرا هنوز اسلام حاکمیت بر تمام جهان نداشته است.
عیاشى در تفسیر خود از رفاعة بن موسى نقل کرده: از حضرت صادق(ع) شنیدم که در تفسیر آیه: «و له أسلم من فى السموات و الارض طوعاً و کرهاً» فرمود: «هنگامى که قائم ما قیام کرد، جایى روى زمین باقى نمى‏ماند، مگر این که در آن جا صداى «أشهد ان لا اله الا اللَّه و أشهد ان محمدا رسول اللَّه» بلند شود».(7)

یکى از ویژگى‏هاى حکومت امام(ع) گسترش عدالت و از بین بردن ناهنجارى‏ها و فساد است.
پیامبر اسلام(ص) فرمود: «فیملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت جوراً و ظلماً»؛(8) امام زمان(ع) زمین راپر از عدل و داد کند، چنان که پر از جور و ستم شده باشد». 1 - تشکیل حکومت جهانى. 2 - بیت گرفتن. 3 - مبارزه با دجال. 4 - آموزش و تعلیم قرآن. 5 - مبارزه با خرافات و بدعت زدایى. 6 - اجراى قوانین اسلام و حاکمیت دین بر جهان. 7 - گسترش عدالت و از بین بردن فساد
.

 

 

منبع :

سایت ظهور فرج

 


|
امتیاز مطلب :
|
تعداد امتیازدهندگان :
|
مجموع امتیاز :