سخنرانی ها

آرشیو
استاد علی اکبر رائفی پور نقد فیلم X-MEN آخرالزمان

استاد علی اکبر رائفی پور نقد فیلم X-MEN آخرالزمان

استاد علی اکبر رائفی پور نقد فیلم X-MEN آخرالزمان سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد 53 با موضوع نقد...

دانلود سخنراني صوتی استاد دانشمند در مورد امام زمان(عج)

دانلود سخنراني صوتی استاد دانشمند در مورد امام زمان(عج)

دانلود سخنراني صوتی استاد دانشمند در مورد امام زمان(عج) 🔺 با ما همراه باشید با سخنرانی استاد مهدی دانشمند...

دانلود سخنرانی صوتی استادعلی اکبر رائفی پور تبرج در آخرالزمان

دانلود سخنرانی صوتی استادعلی اکبر رائفی پور تبرج در آخرالزمان

دانلود سخنرانی صوتی استادعلی اکبر رائفی پور تبرج در آخرالزمان 🔺 با ما همراه باشید با سخنرانی استاد علی...

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شمارش معکوس آخرالزمان

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شمارش معکوس آخرالزمان

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شمارش معکوس آخرالزمان دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع...

سخنرانی صوتی علیرضا پناهیان الان نوبت ماست

سخنرانی صوتی علیرضا پناهیان الان نوبت ماست

سخنرانی صوتی علیرضا پناهیان الان نوبت ماست هم اکنون با ما همراه باشد با سخنرانی هیچ چیزی تحت عنوان شانس...

سخنرانی هیچ چیزی تحت عنوان شانس وجود نداره از رائفی پور

سخنرانی هیچ چیزی تحت عنوان شانس وجود نداره از رائفی پور

سخنرانی هیچ چیزی تحت عنوان شانس وجود نداره از رائفی پور هم اکنون با ما همراه باشد با سخنرانی هیچ چیزی تحت...

سخنرانی مدیریت امام زمان(ع) با صدای استاد علی اکبر رائفی پور

سخنرانی مدیریت امام زمان(ع) با صدای استاد علی اکبر رائفی پور

سخنرانی مدیریت امام زمان(ع) با صدای استاد علی اکبر رائفی پور هم اکنون با ما همراه باشید با  ♫ سخنرانی مدیریت...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور  نشانه های آخرالزمان (صوتی و تصویری)

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور نشانه های آخرالزمان (صوتی و تصویری)

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور نشانه های آخرالزمان هم اکنون سخنرانی رائفی پور با موضوع آخرالزمان صوتی...

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور نشانه های ظهور امام زمان (عج)

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور نشانه های ظهور امام زمان (عج)

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور نشانه های ظهور امام زمان (عج) نشانه های ظهور امام زمان (عج) با سخنرانی استاد...

سخنرانی ارزش دین داری در آخرالزمان حاج آقا بی آزار تهرانی

سخنرانی ارزش دین داری در آخرالزمان حاج آقا بی آزار تهرانی

سخنرانی ارزش دین داری در آخرالزمان حاج آقا بی آزار تهرانی سخنرانی ارزش دین داری در آخرالزمان حاج آقا بی آزار...

سخنرانی تصویری استاد علی اکبر رائفی پور دوران جهالت

سخنرانی تصویری استاد علی اکبر رائفی پور دوران جهالت

سخنرانی تصویری استاد علی اکبر رائفی پور دوران جهالت سخنرانی تصویری استاد علی اکبر رائفی پور دوران جهالت | پخش...

سخنرانی استاد مهدی دانشمند غریبگی امام زمان (عج)

سخنرانی استاد مهدی دانشمند غریبگی امام زمان (عج)

سخنرانی استاد مهدی دانشمند غریبگی امام زمان (عج) هم اکنون سخنرانی تصویری استاد مهدی دانشمند غریبگی امام زمان...

سخنرانی علیرضا پناهیان آخرین مراحل انتظار (۷)

سخنرانی علیرضا پناهیان آخرین مراحل انتظار (۷)

سخنرانی علیرضا پناهیان آخرین مراحل انتظار (7)  هم اکنون سخنرانی صوتی علیرضا پناهیان آخرین مراحل انتظار (7) ...

سخنرانی علیرضا پناهیان آخرین مراحل انتظار (۶)

سخنرانی علیرضا پناهیان آخرین مراحل انتظار (۶)

سخنرانی علیرضا پناهیان آخرین مراحل انتظار (۶)  هم اکنون سخنرانی صوتی علیرضا پناهیان آخرین مراحل انتظار (6) ...

سخنرانی علی اکبر رائفی پور در مورد تجزیه و تحلیل فیلم ارباب حلقه ها

سخنرانی علی اکبر رائفی پور در مورد تجزیه و تحلیل فیلم ارباب حلقه ها

سخنرانی علی اکبر رائفی پور در مورد تجزیه و تحلیل فیلم ارباب حلقه ها سخنرانی  علی اکبر رائفی پور در مورد...

سخنرانی اگر به شیطان حال دادیم حال امام زمان را گرفته ایم حاج آقا حیدریان

سخنرانی اگر به شیطان حال دادیم حال امام زمان را گرفته ایم حاج آقا حیدریان

سخنرانی اگر به شیطان حال دادیم حال امام زمان را گرفته ایم حاج آقا حیدریان سخنرانی اگر به شیطان حال دادیم...